Select pages :

Event Details

GPC - Global Product Compliance

Indian Chemical Regulations for Turkish Exporters (in Turkish)

October 13, 2021

English
India started the preparation of its own chemical regulation to protect human health and the environment, and published the first draft in 2019. 

Although the Indian chemistry regulation has not yet entered into force, it is a known fact that it will come into force soon. If manufacturers exporting more than one ton of substances to India do not comply with this regulation, their trade with India may be endangered. According to the regulation, manufacturers and importers to notify will have only 18 months from the date of entry into force of the regulation to prepare files. 

You can take advantage of the free webinar we have organized so that your trade is not disrupted and you can get through this extremely short period of time, so that you can enter the legislation compliance process in a prepared way. 

Topics to be covered in this webinar: 

 • Brief Information About CMSR 

 • Important Concepts 

 • Authorized Representative 

 • Notification 

 • Record 

 • Intermediates 

 • Confidential Business Information 

 

Turkish

Günlük hayatımızda yer alan kimyasalların bizlere ve çevreye olan etkileri ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. İklim değişikliği, çevre güvenliği ve insan sağlığının daha çok gündeme geldiği bu günlerde; kimyasalların üretimi, kullanımı ve bertaraf edilmesine kadar süreçleri daha iyi kontrol edebilmek adına pek çok ülke ve uluslararası birlik yeni mevzuatlar geliştiriyor.

Hindistan da insan sağlığı ve çevreyi koruma amacıyla kendi kimyasal yönetmeliğinin hazırlığına başladı ve ilk taslağı 2019 yılında yayımladı.

Hindistan kimya yönetmeliği henüz yürürlüğe girmemiş olsa da yakın zamanda yürürlüğe gireceği bilinen bir gerçek. Bu yönetmeliğe Hindistan’a bir ton üzeri madde ihraç eden üreticiler uyum sağlamadıkları takdirde Hindistan ile olan ticaretleri tehlikeye girebilir. Yönetmeliğe göre, bildirimde bulunacak üreticiler ve ithalatçıların dosya hazırlamak için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yalnızca 18 ayı olacak.

Ticaretinizin aksamaması ve son derece kısa süreli bu süreci daha rahat atlatabilmeniz için düzenlediğimiz ücretsiz webinardan faydalanabilir, bu sayede mevzuat uyumluluk sürecine hazırlıklı bir şekilde girebilirsiniz.

Bu webinarda değinilecek konular:

 • CMSR Hakkında Kısa Bilgi
 • Önemli Kavramlar
 • Yetkilendirilmiş Temsilci
 • Bildirim
 • Kayıt
 • Ara Maddeler
 • Ticarı Sır

Top